Атина, Гърция

Характерно за климата на Атина е редуването на продължително горещо и сухо лято с мека зима с умерени валежи.

Средните годишни валежи са 414 mm, като повечето дъждове падат между октомври и април. Годишните валежи в Атина са по-ниски от типичното за Гърция, особено за нейните западни части. Например, валежите в Янина са около 1 300 mm, а в Агринио – около 800 mm. Юли и август са най-сухите месеци, с редки бури един или два пъти месечно. Зимата е хладна и дъждовна, със средна температура през януари 9 – 10 °C. Снеговалежите са редки (по-обичайни са за високите северни предградия на града) и обикновено предизвикват значителни затруднения.

Средните дневни максимални температури през юли (1955 – 2004) са 33,7 °C в метеорологичната станция в Неа Филаделфия,[8] но в други части на града може да е и по-горещо, особено в западните райони По време на пословичните горещи вълни в града температурите често надхвърлят 38 °C.Атина държи рекорда на Световната метеорологична организация за най-висока температура, измервана в Европа – 48 °C, регистрирани в предградията на града на 10 юли 1977 година.

Подобно на други големи градове, разположени в котловини, като София, Лос Анджелис или Мексико, за Атина са характерни температурните инверсии, които допринасят за по-голямата замърсеност на въздуха. Както при повечето големи градове, и в Атина човешката дейност създава ефекта на градски топлинен остров,който променя температурата в града в сравнение със съседните неурбанизирани територии,оказвайки отрицателно въздействие върху потреблението на енергия и разходите за охлаждане и здравеопазване.

error: Content is protected !!