Общи условия

Аеромакс ООД е дружество регистрирано съгласно законите на Република България със седалище и адрес на управление: София, ул. Васил Друмев 4, ЕИК 201465488 и адрес за кореспонденция София, бул. Васил Левски 84. Аеромакс ООД е регистриран туристически агент с регистрационен номер РК 01-6739. Аеромакс ООД е администратор на интернет резервационна система (резервационна система, ИРС) за самолетни билети интегрирана на уеб-страницата www.myfly.bg. На уеб-страницата на Аеромакс ООД е интегрирана и система за търсенe и закупуване на хотелски резервации. При заявка по телефон или електронна поща Аеромакс ООД предлага съдействие при резервации и на застраховки, коли под наем, организиране на мероприятия и други туристически услуги.

 

Интернет резервационната система (резервационна система, ИРС) предоставя на Потребителя възможност да търси, селектира и резервира самолетни билети за вътрешни и международни полети изпълнявани от редовни или нискотарифни авиокомпании. Системата е свързана с глобалната резервационна система Travelport Galileo, както и със система, предоставяща достъп и до много нискотарифни авиокомпании в света.

Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации предоставя на Потребителя възможност да търси, селектира и резервира хотели в цял свят. Тя е свързана с глобален електронен доставчик на тази услуга.

Потребител или Вие е всяко физическо лице, което използва ИРС, Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации и/или уеб-страницата www.myfly.bg.

Туристическа услуга (Туристически услуги) означава всяка, всички или комбинация от следните услуги: самолетен транспорт, хотелско настаняване, застраховка, наемане на автомобил, организиране на туристически мероприятия.

Доставчик e лицето, което предоставя Туристическата услуга.

Хотелска резервация означава краткосрочно, общодостъпно наемане на къща, апартамент, стая, палатка, каравана и други за временно пребиваване, както и предоставянето на свързани с хотелската резервация услуги.

Нискотарифни авиокомпании са авиокомпании, които се отличават от редовните с атрактивно ниските цени за част от полетите си, но имат специфични условия относно допустим багаж, начини и срокове за плащане, възможности за промяна на имена, полети и други детайли на вече издаден самолетен билет. Нискотарифните авиокомпании са също известни като No Frill или Low Cost Carriers (LCC).

Важно: Нискотарифните авиокомпании не членуват в IATA и се изключват от общите условия за превоз, съдържащи се в разпоредбите на IATA.

Условията за превоз на нискотарифните авикомпании са достъпни на уеб-сайтовете им.

Комбо полети са два или повече полета до/от избрана от потребителя дестинация, които включват едно или повече прекачвания и се осъществяват от една или повече авиокомпании. За всеки включен полет, за да се достигне до/от избраната дестинация се закупува отделен самолетен билет като авиокомпаниите, осъществяващи полетите, не си сътрудничат при осъществяването на отделните полети. При закупуване на комбо полет, потребителят не закупва един самолетен билет, а толкова самолетни билети, колкото са отделните отсечки/полети и приема общите условия на всички авиокомпании, които осъществяват полетите, по закупените от него самолетни билети. Моля да имате предвид, че комбо полетите често са възможност за намиране на по-изгодна цена от полетите, осъществявани само от редовни авиокомпании, но крият и рискове, а именно в случай на анулация на полета, неявяване на пътника, закъснение на полета или каквато и да е друга причина, която води до невъзможност за използване и/или неизползване на един или повече от самолетните билети от комбо полета, може да доведе до невъзможност за използване на следващия полет/и от комбо полета. В тези случаи потребителят няма да получи никакво обезщетение за неизползваните полетни отсечки, тъй като за тях са закупени отделни самолетни билети, които нямат връзка с един с друг. Потребителят носи изцяло риска от осъществяването на комбо полета. Това важи и в случай, че всички отсечки от комбинирания полет са на една и съща нискотарифна авиокомпания.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Условиe за ползване на Резервационната система, Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации и уеб-страницата е приемане на Общите условия на Аеромакс ООД. Общите условия са приложими от момента, в който отворите настоящата уеб-страница и се прилагат по отношение на всички услуги, предлагани от Аеромакс ООД, включително когато закупувате съответната услуга по телефона. Чрез достъпа си и използването на уеб-страницата по какъвто й да е начин, Вие изразявате своето съгласие, че приемате Общите условия и между Вас и Аеромакс ООД възникват договорни отношения. Поради това Ви препоръчваме внимателно да ги прочетете и в случай, че не сте съгласни с тях, да преустановите незабавно използването на уеб-страницата и услугите, предлагани от Резервационната система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации. В случай че имате въпроси относно Общите условия, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: info@myfly.bg
 2. С цел предотвратяването на евентуални недоразумения, моля да имате предвид, че настоящите Общи условия уреждат отношенията по резервирането и закупуването на самолетни билети през уеб-страницата www.myfly.bg както и резервирането на хотелски стаи, коли под наем, закупуването на застраховки и други туристически услуги, предлагани от Аеромакс ООД. Условията за превоз, включително, но не само - глоба за промяна на резервацията, позволен багаж, анулиране на билет и др., както и условията за ползване на съответната Туристическа услуга, се урежда съответно от специфичните условия на тарифата на съответния превозвач или доставчик на Туристическата услуга, поради което приемането й от Потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет, хотелска резервация, застраховка или друга Туристическа услуга. Преди да направите резервация, трябва внимателно да прочетете съответната тарифа и/или общи условия и да отбележите, че ги разбирате и приемате. Обикновено тарифите и описанията са на английски език. Ако имате проблем с разчитането и/или разбирането на условията на тарифата, предоставени директно от авиокомпанията и/или общите условия на доставчика на Туристическата услуга, моля не се колебайте да потърсите подкрепата на туристическите консултанти на Аеромакс ООД. В случай, че не приемате условията на съответната тарифа и/или общи условия на доставчика на услугата, моля незабавно да преустановите започнатата от Вас резервация и да проверите условията на другите тарифи и/или общи условия на доставчика, предложени в резултатите след търсенето ви в Резервационната система и/или Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации, или да потърсите помощ от консултантите на Аеромакс ООД на телефон 088 35 22 322 или на електронна пощa info@myfly.bg
 3. Настоящата уеб-страница може да съдържа линкове към други уеб-страници. Настоящите общи условия не се прилагат за тези уеб-страници и порaди това Ви съветваме, когато използвате тези уеб-страници, да се запознаете с техните общи условия.
 4. Тази уеб-страница, Интернет резервационна система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации, са за лична и нетърговска употреба. Без изричното писмено съгласие на Аеромакс ООД никой не може да използва Резервационната система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации с търговски цели. Цялото съдържание и информацията на тази уеб-страница (включително цените и наличността на туристическите услуги), както и средствата за осигуряването им, са собственост на Аеромакс ООД или на доставчиците и снабдителите й (авиокомпании, хотели, туроператори и др.).

 

II. ПРАВА, ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И Аеромакс ООД

 1. Резервационната система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации могат да се използват само от лица, които са навършили 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение.
 2. Потребителят потвърждава, че е дееспособен и съгласно действащото българско законодателство не са налице пречки да поема договорни задължения.
 3. Потребителят носи пълна финансова отговорност за използването на Интернет резервационната система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации  и всички разходи произтичащи от резервирането и закупуването на предлаганите на уеб-страницата услуги.
 4. Потребителят се задължава, да ползва Интернет резервационната система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации по начин съответстващ на Общите условия, условията на доставчика на Туристическата услугата и действащото законодателство в Република България, както и да избягва каквито и да било противозаконни действия. Ако при използването на Резервационната система и/или Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации се причинят вреди на Аеромакс ООД, служители, доставчици и/или партньори на фирмата, отговорността за поправянето им е за сметка на Потребителя.
 5. Потребителят се задължава да въвежда точна и вярна лична информация. Потребителят няма право да прави резервация/и под фалшиво или чуждо име и да извършва плащанията за самолетни билети, застраховки, хотелски резервации или други услуги с фалшива или чужда кредитна/дебитна карта без съгласие на собственика на кредитната/дебитната карта, да спира оторизирани от него плащания с кредитна/дебитна карта по вече закупени от него услуги, за които Аеромакс ООД е издал съответните самолетни билети и/или ваучери, да предствя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод, както и всякакви други действия, с които въвежда Ел Марк Травел ОД в заблуждение, че е заплатил резервираните от него самолетни билети и/или други Туристически услуги. Хотелски резервации не могат да се заплащат с чужда кредитна/дебитна карта, независимо от съгласието на собственика на картата. За установени такива действия, или подозрения за извършване на действия, забранени от действащото законодателсто, Аеромакс ООД незабавно ще сезира компетентните органи и ще предприеме съответни съдебни мерки.
 6. Потребителят носи пълна отговорност за посочените или избрани от него данни в Интернет резервационната система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации включително, но не само – дати, дестинации, превозвачи, избор на хотел, цена, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията на тарифата, съгласието си с общите условия на доставчика.
 7. Потребителят следва да се информира относно визовите изисквания за съответната държава, за която закупува самолетен билет, застраховка и/или хотелска резервация, и да си набави всички необходими визи и документи за безпроблемното си пътуване. Аеромакс ООД не носи отговорност в случай, че на Потребителят му е отказано пътуване и/или ползване на други Туристически услуги поради липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито й да било други документи, изисквани от българското законодателство или законодателството на друга държава.
 8. Потребителят трябва да провери с Аеромакс ООД най-късно 72 часа преди резервирания полет дали авиопревозвачът не е променил първоначално обявения час на полета или друга част от маршрута.
 9. Аеромакс ООД съветва Потребителя да се запознае с политическата обстановка в държавата, която би желал да посети, и го информира, че не носи отговорност в случай на безредици, стачки, военни действия и други подобни обстоятелства в съответната държава, от които биха произтекли вреди или неудобства за Потребителя.
 10. Аеромакс ООД съветва Потребителя да се запознае с информация за хотела, който е резервирал, като време за настаняване и напускане, адрес, необходими документи за настаняване и други, които са му необходими с оглед ползване на услугата.
 11. Потребителят има право да поиска или да направи едно копие на потвърждението на закупената от него услуга. Потребителят няма право да изменя, разпространява, предава, излага на показ, извършва, възпроизвежда, публикува, лицензира, както и да създава производни продукти, да предава, продава или препродава каквито и да било информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от тази уеб-страница. В случай на констатирани нарушения Аеромакс ООД ще предприеме предвидените в действащото законодателство мерки за защита на правата и интересите си.
 12. В случай, че Ви е необходимо съдействие във връзка със закупена застрахователна полица, моля да се свържете директно със застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони.
 13. Аеромакс ООД предупреждава, че при ползването на Интернет резервационната система и/или Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации, рискът от незавършена резервация е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички стъпки, посочени в раздела за съответната услуга на настоящите Общи условия и системата е генерирала резервационен код при плащане с кредитна/дебитна карта. При плащане с банков превод резервацията е успешна след като са изпълнени всички стъпки, посочени за съответната услуга и системата е генерирала резервационен код. След приключване на резервацията ще получите електронно съобщение с резервационен код и инструкции. В случай, че не получите такова електронно съобщение, моля да се свържете с нас.
 14. Аеромакс ООД не гарантира, че ползването на Интернет резервационната система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации ще протича без смущения, прекъсвания или невъзможност за връзка при проблеми със софтуера, интернет браузъра, електрозахранването или с интернет връзката на потребителя.
 15. Аеромакс ООД не гарантира, че след получаване на резултат от търсенето, в Интернет резервационната система и/или Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации, няма да се появят оферти, различни от намерените по-рано в системата. Това е възможно, поради настъпване на промени в цените на търсените полети или услуги за периода между двете търсения. За валидни се считат резултатите от последното търсене.
 16. Аеромакс ООД не гарантира, че след резервирането на самолетен билет, застраховка, хотел или друга услуга, няма да се появят цени, които да са по-ниски от цената, на която потребителят вече е резервирал съответната услуга. Това не означава, че цената, на която е резервирана съответната услуга ще бъде намалена. Валидна е цената, на която потребителят е направил съответната резервация.
 17. Аеромакс ООД предупреждава, че ако Потребителят не потвърди веднага избрания от него самолетен билет и/или хотелска резервация, по начина описан за съответната услуга, за Аеромакс ООД не възниква договор за посредничество при покупка на самолетни билети и/или хотелски резервации. Аеромакс ООД не гарантира, че при последващо търсене ще имате възможност да резервирате самолетен билет и/или хотелска резервация на същата цена.
 18. Аеромакс ООД полага грижата, като добър търговец и администратор на уеб-сайта и Интернет резервационната система, да осигури публикуване на актуална и вярна информация. Ако установите, че е публикувана невярна информация, моля свържете се с нас незабавно.

 

III. РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

Потребителят може да направи резервация за самолетен билет, използвайки интернет резервационната система на Аеромакс ООД на сайта www.myfly.bg по следния начин:

 1. Стъпка 1: Въвеждане на критериите за търсене (от - до дестинация, дата за начало и край на пътуването, брой и тип пътници) във Формата за търсене и натискане на бутона за търсене.
 2. Стъпка 2: Резервационната системата генерира резултати от търсенето. В информацията за всеки предложен полет на страницата с резултатите от търсенето са предоставени детайли за маршрута, авиокомпанията, полета, часовете на тръгване и пристигане, линк до условията на всяка една тарифа. Условията на тарифите са на английски език и в случай че имате затруднения с разчитането и разбирането им, моля свържете се с наш консултант. Относно цената на предложените полети, моля обърнете внимание, че на страницата с резултатите от резервационната система има специален текст, уведомяващ потребителите, че представената цена е крайна цена на самолетния билет, включваща всички летищни такси, но не включваща таксата за обслужване на Аеромакс ООД, която се добавя на следващата стъпка от резервационния процес, както и че е възможно, според вида авиокомпания, на следващата стъпка от резервационния процес да се добави такса за багаж, такса за обработка на плащането или такса за допълнителна услуга, избрана от Потребителя.
 3. Стъпка 3: След като Потребителят селектира най-подходящия за него полет и се запознае с условията на тарифата на превозвача, следва да натисне бутона за избор.
 4. Стъпка 4: Потребителят следва да въведе на латиница имената на пътника, както са изписани на валиден документ за самоличност, с който ще пътува, и да посочи начин на плащане – кредитна/дебитна карта (eBorica), банков превод или в брой.
 5. Стъпка 5:

5.1. При избор на плащане с кредитна/дебитна карта: Потребителят трябва да въведе номер на картата, код на картата (CVV), дата на валидност на картата, имената и адреса на картодържателя, валиден електронен адрес, на който ще получи потвърждението си за резервация, и телефон за връзка. След това Потребителят натиска бутона за резервиране. В случай че кредитната/дебитната карта е валидна, редовна и има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума, Интернет резервационната система потвърждава резервацията като генерира резервационен код и информация за очакване на издадения самолетен билет в рамките на 24 часа, и резервираният билет е закупен от потребителя. Във всички други случаи Потребителят ще бъде информиран за причината, поради която резервацията не може да бъде успешно завършена.

5.2. При избор на плащане с Банков превод (за редовни авиокомпании): Потребителят трябва да въведе име и адрес на платеца (който ще направи превода), електронен адрес на който ще получи потвърждението си за резервация и телефон за връзка. След натискане на бутона за резервиране – Интернет резервационната система завършва резервацията и генерира за клиента резервационен код както и информация относно това какво следва да се направи, за да се издаде билета/ите. Резервацията е успешно приключена и билета/ите биват закупени и издадени едва след заплащане на дължимата сума в посочения срок. Потребителят се задължава да изпрати потвърждение за направения банков превод. Ако до полета остават по-малко от 14 дни, можете да закупите самолетния билет чрез Кредитна/Дебитна карта или в брой. Плащането се счита за извършено след като бъде изпратено копие от вносната бележка или преводното нареждане на електронната поща на Аеромакс ООД. В случай, че Аеромакс ООД не получи потвърждение за извършеното плащане в най-кратък срок, Потребителят рискува валидността на цената на избрания полет да изтече и авиокомпанията да анулира резервацията преди билетът да бъде издаден, като всички щети произтичащи от това са за сметка на Потребителя.

 

6. След като Потребителят изпълни посочените стъпки успешно, той получава резервационен код, а в рамките на няколко минути и електронно съобщение на електронния адрес, посочен от него в Интернет резервационната система. В електронното съобщение, получено на електронната поща се дава информация какво следва да направи Потребителят, за да получи издаден билет по резервацията си.

7. Потребителят получава едно от следните електронни съобщения:

 • "Потвърждение за резервация" – Потребителят получава това съобщение при успешно плащане с кредитна/дебитна карта, когато е резервирал самолетен билет.
 • "Потвърждение за резервация/Очаква плащане" – Потребителят получава това съобщение при плащане с банков превод. В съобщението се посочват банковата сметка на Аеромакс ООД и се посочва, че цената на самолетния билет не е гарантирана до момента на издаването на билета/ите, което се извършва веднага след получаване на повърждение за нареден банков превод за пълната сума на електронния адрес на Аеромакс ООД.
 • "Заявка за резервация" – това съобщение се изпраща, когато авиокомпанията, обслужваща избрания полет, изисква допълнително време за потвърждение на резервацията. В този случай Аеромакс ООД се свързва с Потребителя в рамките на 48 часа и го уведомява за статуса на резервацията му.

8. Потребителят може да направи резервация и като се обади на посочените на настоящата уеб-страница телефони. След като се свържете с туристически консултант от Аеромакс ООД и направите своето запитване, ще получите информация за търсения полет или друга туристическа услуга. В случай, че клиентът потвърди, че е съгласен да закупи предложения полет или друга туристическа услуга, той може да извърши плащането с карта, по банков път или в брой.

8.1 Плащане с карта: Клиентът предоставя в същия телефонен разговор детайлите на кредитната си карта и самолетният билет (съответно ваучерът) се издава.

8.2 Плащане по банков път: Цената трябва да бъде заплатена непосредствено след приключване на телефонния разговор. Самолетният билет или туристическият ваучер се издава след постъпване на дължимата сума по сметката на Аеромакс ООД. Моля да имате предвид, че плащането по банков път е свързано с риск от повишаване на цената на самолетния билет, което е за сметка на потребителя. След постъпване на сумите по банковата сметка самолетният билет се издава. Ако към момента на издаване на самолетния билет цената му е по-висока от цената към момента на телефонния разговор, потребителят трябва да заплати разликата в рамките на 48 часа, но не по-късно от 8 часа преди полета. Ако сумата не бъде заплатена, Аеромакс ООД ще анулира билета, без да дължи връщането на каквито й да е суми на Потребителя.

9. Промени във вече издаден самолетен билет, включително неговото анулиране, могат да се правят, само ако е предвидена тази възможност в условията на тарифата на съответния превозвач извършващ полета или изпълнителя на услугата, и при спазване на посочените в нея правила. Моля да имате предвид, че ако такива промени са възможни, те са свързани със заплащане на предвидените в условията на тарифата глоби и допълнителни такси. Промени във вече издадени самолетни билети се извършват по телефона по реда на раздел III, т.8.1 и 8.2.
В случай, че потребителят желае да анулира издаден самолетен билет, консултантът го уведомява за сумата, която подлежи на възстановяване, ако има такава. Билетът подлежи на анулиране, само ако Клиентът потвърди исканата промяна по време на телефонния разговор. При липса на потвърждение, Аеромакс ООД не предприема действия по анулиране

 

IV. ЗАКУПУВАНЕ НА ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ

 1. Потребителят може да направи хотелска резервация, използвайки Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации на сайта www.myfly.bg по следния начин:
  • Стъпка 1: Натиснете върху полето „Хотели” на началната страница на Аеромакс ООД.
  • Стъпка 2: Въведете критериите за търсене (дестинация, дати на настаняване и напускане на хотела, брой стаи, брой възрастни и деца) във Формата за търсене и натиснете на бутона за търсене.
  • Стъпка 3: Системата за търсене и резервиране на хотели генерира резултати от търсенето - хотели с кратка информация и цена. Подреждането на хотелите е по критерии на системата, но ако желаете можете да изберете друг критерий на подредба като например цена или брой звезди. Ако желаете повече информация за конкретен хотел, можете да натиснете бутона за показване на детайли и да прочетете описанието на хотела, стаите, локацията и друга полезна информация, за да направите своя избор.
  • Стъпка 4: След като изберете подходящия за Вас хотел и стая, натиснете бутона за резервиране, след което ще бъдете пренасочени към екран за въвеждане на данни за гостите и плащането. Моля въведете данните, в съответствие с документа за самоличност, който ще се представите в хотела и данните за контакт. Плащане може да се извърши с кредитна/дебитна карта карта, банков превод или в брой. Ако заплащате с кредитна/дебитна карта, моля посочете вида на кредитната/дебитната карта, въведете нейния номер, дата на валидност, CVV код, име и фамилия на картодържателя на латиница. Приемете условията на резервацията, както и Общите условия и натиснете бутона за резервиране, за да приключите резервацията.
 2. Потребителят може да направи хотелска резервация и като се обади на посочените на настоящата уеб-страница телефони. След като се свържете с туристически консултант от Аеромакс ООД и направите своето запитване, първо ще получите информация за конкретен хотел и цена, а в последствие ще получите електронно съобщение с информация за предложението, направено по телефона. След подвърждаване от Ваша страна и плащане, резервацията ще бъде завършена и ще Ви бъде предоставен резервационен код и хотелски ваучер. При плащане с банков превод ще получите хотелския ваучер в рамките на 24 часа след като платената сума се отрази по банковата сметка на Аеромакс ООД. В случай, че желаете да заплатите хотелско настаняване чрез банков превод, преводът трябва да бъде извършен, а платежното нареждане представено на Аеромакс ООД най- късно до 14 дни преди датата на настаняване. Ако до настаняването остават по-малко от 14 дни, можете да заплатите хотелската резервация чрез кредитна/дебитна карта или в брой в офиса на Аеромакс ООД.
 3. Всяка резервация/ заявка за резервация бива препращана от Аеромакс ООД от името на потребителя до съответния Доставчик под формата на запитване.
 4. Резервацията се счита за завършена, когато потребителят получи електронно съобщение на посочената от него електронна поща, потвърждаващо резервацията, дължимата сума е заплатена и ваучерът за хотелски услуги е издаден.
 5. Ваучерът за хотелски услуги потвърждава покупката на хотелска услуга и трябва да бъде принтиран и представен на хотелския персонал при регистрация в хотела.
 6. Промени, включително отмяна на вече издадена хотелска резервация, могат да се правят само, ако е предвидена тази възможност в общите условия на доставчика на услугата. Моля да имате предвид, че в случай, че такива промени са възможни, те може да са свързани със заплащане на допълнителни такси.
 7. Доставчикът на хотелските услуги има право да анулира резервацията, в случай че никой от гостите в резервацията не се яви за регистрация в хотела, в деня, в който започва ползването на услугата.
 8. С цел да бъдат избегнати измами, злоупотреби с резервационната система и фалшиви резервации, Аеромакс ООД си запазва правото да анулира резервации, в случай че не е възможно да бъде осъществен контакт с потребителя на посочения от него телефонен номер. Същите разпоредби се прилагат, когато Аеромакс ООД установи, че електронната поща, предоставена от потребителя, е използвана в предишни резервации, които в последствие не са били финализирани, или в случай че потребителят не отговаря на изпратените до него електронни съобщения от страна на Аеромакс ООД.
 9. Аеромакс ООД не носи отговорност, ако доставчикът на хотелските услуги не може да осигури ползването на хотела, резервиран от потребителя. Потребителят има право да поиска ползването на друг хотел от същата категория.

 

V. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 1. Посочените цени от резервационната система на Ел Марк Травел може да са в български лева или Евро, но се заплащат към Аеромакс ООД в лева.
 2. Такса за обслужване - Такса за обслужване включва услугата по персонална обработка на всяка резервация и коректно издаване на самолетен билет, професионална спешна помощ при възникнал проблем с резервацията и/или пътуването, обслужване по телефона или на място в офиса, информация за евентуални промени или анулиране на полет, посредничество при преговори с авиокомпании, застрахователи и летища във връзка с резервацията и/или пътуването.
 3. Плащането на цената на съответната услуга се счита и за потвърждаване на всички данни въведени или дадени от Потребителя, включително, но не само - имена, дестинация, период на пътуване и др., както и за изрично приемане на настоящите Общите условия, условията на тарифата и/или условията на доставчика на съответната Туристическа услуга.
 4. В случай че Потребителят избере метод за плащане чрез кредитна/дебитна карта, дължимата сума ще постъпи по сметката на авиокомпанията. Аеромакс ООД посредничи при закупуването на самолетни билети от авиокомпании, базирани по цял свят. Моля да имате предвид, че различните авиокомпании може да работят с различни банки и/или в различни валути, поради което при заплащането на цената се прилагат обменни курсове, които се определят от банката, издател на картата и/или банката на авиокомпанията. С оглед на това Ви съветваме да се свържете с обслужващата Ви банка, относно прилаганите от нея обменни курсове, както и за други дължими банкови такси.
 5. Плащането се смята за извършено след като дължимата сума постъпи по сметка на Аеромакс ООД и/или сметка на съответната авиокомпания и/или доставчик на услугата. В случай, че плащането по кредитна и/или дебитна карта е спряно от картодържателя и постъпилата сума по сметка на Аеромакс ООД и/или сметка на съответната авиокомпания и/или доставчик на услугата е изтеглена, то се счита, че потребителят не е заплатил цената на съответния самолетен билет, хотелска резервация, застраховка или друга услуга.
 6. Аеромакс ООД е посредник между Потребителя и доставчика на съответната услуга и при закупуване на самолетен билет, хотелска резервация и/или застраховка с кредитна или дебитна карта заплащането на цената се осъществява по следния начин:

6.1. При закупуване на самолетен билет за нискотарифна авиокомпания с кредитна/дебитна карта:

6.1.1. При закупуване на самолетен билет, използвайки резервационната система, цената на билета и таксата за обслужване се превежда по банковата сметка на Аеромакс ООД.

6.1.2 При закупуване на билет по телефона или чрез електронната поща, Потребителят следва да попълни и изпрати авторизационна форма за таксуване на карта. В нея картодържателят попълва имена, ЕГН, номер на карта, код, дати и декларира съгласие с таксуването на определената сума по конкретната резервация. В случай че картодържателят е различен от пътуващия, трябва да представи копие от двете страни на картата си, както и копие от документ за самоличност със снимка. След получаване на коректно попълнената авторизационна форма и необходимите документи, цената на билета се превежда директно по банковата сметка на авиокомпанията. По банковата сметка на Аеромакс ООД постъпва таксата за издаване на билет, определена в настоящите общи условия.

6.2. При закупуване на самолетен билет за редовна авиокомпания с кредитна/дебитна карта:

6. 2.1 При закупуване на самолетен билет, използвайки резервационната система, достъпна на електронната ни страница, цената на билета заедно с определената такса за обслужване се превежда по банковата сметка на Аеромакс ООД.

6.2.2 При закупуване на билет по телефона или чрез електронната поща, Потребителят следва да попълни и изпрати авторизационна форма за таксуване на карта. В нея картодържателят попълва имена, ЕГН, номер на карта, код, дати и декларира съгласие с таксуването на определената сума по конкретната резервация. В случай че картодържателят е различен от пътуващия, трябва да представи копие от двете страни на картата си, както и копие от документ за самоличност със снимка. След получаване на коректно попълнената авторизационна форма и необходимите документи, цената на билета се превежда директно по банковата сметка на авиокомпанията. По банковата сметка на Аеромакс ООД постъпва таксата за издаване на билет, определена в настоящите общи условия.

6.3 При закупуване на самолетен билет от нискотарифна авиокомпания или редовна авиокомпания, която не предлага възможността билета да бъден закупен чрез кредитна и/или дебитна карта, цената на билета и цената на такса обслужване се превеждат по банковата сметка на Аеромакс ООД. 

6.4 При закупуване на застраховки цената на застраховката се превежда по банковата сметка на Аеромакс ООД.

6.5. При закупуване на хотелски резервации

6.5.1 При закупуване на хотелски резервации използвайки резервационната система, достъпна на електронната ни страница, цената на хотелската резервация се превежда директно по сметка на доставчика на съответната услуга.

6.5.2 При закупуване на хотелски резевации по телефона или електронната поща:

6.5.2.1 цената се заплаща по сметка на Аеромакс ООД или

6.5.2.2 Потребителят следва да попълни и изпрати авторизационна форма за таксуване на карта. В нея картодържателя попълва имена, ЕГН, номер на карта, код, дати и декларира съгласие с таксуването на определената сума по конкретната резервация. В случай че картодържателят е различен от пътуващия, трябва да представи копие от двете страни на картата си, както и копие от документ за самоличност със снимка. След получаване на коректно попълнената авторизационна форма и необходимите документи, цената на хотелската резервация се превежда директно по банковата сметка на доставчика на услугата.

7. Имайки предвид начин на разплащане, описан в настоящите Общи условия, в банковото Ви извлечение, относно извършени транзакции ще бъде отразена транзакция към Аеромакс ООД. В случай, че нареденото от Вас плащане не постъпи по банковата сметка поради каквато й да е причина, авиокоманията и/или доставчика на услугата ще се възползва от правото си да получи сумата от Аеромакс ООД. В този случай Потребителят следва да заплати цената на билета и/или туристическата услуга по сметката на Аеромакс ООД в рамките на 5 дни от уведомлението към Потребителя за непостъпило плащане от негова страна към авиокоманията и/или доставчика на услугата. В такива случаи, Потребителят се задължава да окаже пълно съдействие на Аеромакс ООД за установяване на причините за непостъпване на сумата по сметката, включително чрез представяне на удостоверение от обслужващата го банка, че дължимата сума е наредена и преводът не е спрян.

8. В случай че изберете като начин на плащане банков превод, следва да впишете като основание генерирания от системата резервационен код и да изпратите копие от платежното нареждане на Аеромакс ООД на електронна поща info@myfly.bg. При плащане от чуждестранна банка следва да изпратите и копие от SWIFT документа.

9. Аеромакс ООД приема плащания в брой.

10. В случай че направите резервация на място в офиса на Аеромакс ООД дължимите от Вас такси за издаване на самолетен билет може да бъдат по-високи.

11. Заплащане:

11.1.Заплащане на самолетни билети

11.1.1.Плащанията се извършват чрез кредитна карта (VISA, MASTER), дебитна карта VISA Electron или по банков път. В основание за банковия превод Потребителят се задължава да впише резервационния код получен от интернет резервационната система.

11.1.2.В случай че Потребителят избере метод за плащане банков превод, той ще получи електронно съобщение, уведомяващо го, че плащането тряба да бъде извършено в най-кратък срок, с цел да се запази резервираната цена и място за съответния полет. Повечето авиокомпании позволяват в рамките на 24 часа от завършването на резервацията, тя да се запази непроменена, но има тарифи, които изискват издаването и съответно плащането на билета да се извърши в същия ден. Поради това, в случай че Потребителят няма възможност да направи банковия превод в рамките на деня, в който е направена резервацията, преди да преведе сумата в първия удобен случай, трябва да потвърди цената и статуса на резервацията си с туристически консултант от Аеромакс ООД. В случай, че тарифата е с по-дълъг срок за издаване на билета и при условие, че Потребителят преведе цялата дължима сума по сметката на Аеромакс ООД, и изпрати копие от платежното нареждане по електронна поща на адрес airtickets@myfly.bg Аеромакс ООД ще издаде самолетния билет в съответствие с актуализираните и потвърдени от клиента детайли на резервирания полет. В случай, че желаете да заплатите самолетния билет чрез банков превод, това може да стане най-късно до 14 дни преди датата на полета, за който се закупува самолетния билет. Ако до полета остават по-малко от 14 дни, можете да закупите самолетния билет чрез кредитна/дебитна карта. В случай, че в рамките на 24 часа след резервацията Потребителят не извърши плащането или не изпрати потвърждение за извършено плащане по банков път и в следствие на това резервацията е анулирана или цената е променена от авиокомпанията, Аеромакс ООД не носи отговорност за това.

11.1.3.Крайната цена на закупеният самолетен билет се формира по следния начин:

11.1.3.1.Редовни авиокомпании – цена на самолетен билет + летищни такси + такса за обслужване.

11.1.3.2.Нискотарифни авиокомпании – цена на самолетен билет + летищни такси + такса за багаж (в случай, че такава е дължима) + такса за обработка на плащането от авиокомпанията + такса за обслужване. При тези авиокомпании Потребителят може да заяви допълнителни услуги, за което се начисляват допълнителни такси.

11.1.3.3.Комбинирани полети – цена на всички самолетни билети + летищни такси + такси за багаж (в случай, че такива са дължими) + такси за обработка на плащането от авиокомпаниите (в случай, че такива са дължими) + такса за обслужване.

11.1.3.4.Таксата на Аеромакс ООД за анулацията на билет е 10 Евро/билет. Таксата за промяна във вече издаден билет е 15 евро/билет.

11.1.3.5.Ако в периода между резервацията на самолетния билет и получаването на потвърждение за извършен банков превод (копие от платежното нареждане) от Аеромакс ООД цената на резервирания самолетен билет се е повишила, Аеромакс ООД незабавно уведомява Потребителя. В случай, че Потребителят е съгласен с обновената цена или други детайли, които са се променили, поради забавилото се плащане, то той следва да заплати разликата в цените по банков път и да изпрати копие от платежното нареждане на Аеромакс ООД
на електронен адрес airtickets@myfly.bg След като получи копие от платежното нареждане, Аеромакс ООД ще предприеме действия по издаване на резервирания самолетен билет.

11.1.3.6.В случай, че с посочената от Потребителя кредитна/дебитна карта бъде заплатена само сумата за цената на самолетният билет + летищните такси, но поради блокировка на картата от банката издател за таксуване през ПОС терминал с ръчно въвеждане на картовите детайли, ограничен лимит, или други причини, възпрепятстващи таксуването на таксата за обслужване от предоставената от Потребителя карта, независещи от Аеромакс ООД, Аеромакс ООД се свързва с Потребителят и той трябва незабавно да предприеме действия по заплащане на дължимата сума, използвайки алтернативен метод за разплащане: 1. предоставяне на друга кредитна/дебитна карта или 2. Банков превод. В случай, че нито един от алтернативните методи за плащане не е приемлив за Потребителя и Потребителят е закупил билет за полет, изпълняван от редовна авиокомпания, той може да анулира издадения билет без каквито и да е било такси от страна на авиокомпанията, ако анулацията се заяви в същия ден, в който билетът е издаден. В случай на закупуване на билет за полет, изпълняван от нискотарифна авиокомпания, Потребителят няма право да направи анулация. При отказ на Потребителя да заплати дължимата такса за издаване на билет и/или неплащането й в срок от 2 работни дни, Аеромакс ООД има право да анулира билета за сметка на Потребителя на основание неспазване на договорените условия от страна на Потребителя. До получаването на дължимата сума, Аеромакс ООД има право да задържи или анулира издадените билети, без да носи каквато и да било отговорност към Потребителя за вреди. Задължението на Потребителя да заплати таксата за издаване на билета към Аеромакс ООД остава в сила и след анулацията на билета.

11.2.Заплащане на хотелски резервации

Заплащането на хотелската резервация може да се извърши чрез кредитна/дебитна карта или чрез банков превод, в зависимост от начина на резервиране на хотелската резервация. Крайната цена на услугата е цената, посочена от съответния хотел.

11.2.1.Плащане с кредитна карта

 • Плащане на хотелска резервация с кредитна/дебитна карта може да бъде извършено онлайн, чрез резервационната система на Аеромакс ООД или чрез обаждане в офиса за обслужване на клиенти.
 • Сумата, дължима за направената хотелска резервация, ще бъде изтеглена от кредитната карта на потребителя в щатски долари (USD), според обменния курс на банката, издател на картата
 • В случай че кредитната/дебитната карта е валидна, редовна и има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума по резервацията, потребителят ще получи електронно съобщение, съдържащо резервационния код и ваучера за хотелска резервация. В противен случай, както и в случай, че плащането не може да бъде извършено, поради наличието на каквито и да било ограничения на кредитната/дебитната карта (напр. дневен, седмичен или месечен лимит, или друго), резервацията няма да бъде завършена и Аеромакс ООД не носи отговорност за неизпълнение на услугата или за последващи промени в нейната цена.
 • Дължимата сума за хотелската резервация се заплаща от Потребителя на Доставчика на услугата.
 • Фактура за заплатената от потребителя услуга може да бъде издадена от Аеромакс ООД само при изрично искване, в срок от 5 дни от датата на плащане. Искането трябва да бъде изпратено на електронен адрес airtickets@myfly.bg и да съдържа следните данни за издаване на фактура: Име на фирма, Адрес, ЕИК, ИН по ДДС и МОЛ. Фактурата ще бъде изпратена в рамките на 5 дни след получаване на заявката за издаване на фактура.

11.2.2.Плащане чрез банков превод

 • Плащане на хотелска резервация чрез банков превод, може да бъде направено при заявка, направена он-лайн или по телефона, чрез връзка с офиса за обслужване на клиенти или по електронната поща на адрес airtickets@myfly.bg
 • След получаване на заявката, Аеромакс ООД ще изпрати електронно съобщение на посочения от потребителя електронен адрес, съдържащо детайли за резервацията и информация за банковия превод (банкови сметки и срокове за извършване на банковия превод). Посочената в електронното съобщение цена не е гарантирана от Аеромакс ООД и в случай че до издаването на хотелския ваучер настъпи изменение в цената на хотелската резервация, същата следва да бъде заплатена от Потребителя. Аеромакс ООД не носи отговорност за настъпили промени в цената и резервацията не е извършена до заплащането на пълната сума.
 • След извършване на банков превод, Потребителят трябва да възможно най-бързо да изпрати копие от платежното нареждане на електронен адрес airtickets@myfly.bg

VI. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НЕИЗПОЛЗВАНИ УСЛУГИ

 1. В случай, че закупената услуга не е използвана и/или не може да бъде използвана, и/или Потребителят не желае да я използва и условията на съответната авиокомпания или доставчик на услугата допускат това, може да се възстанови цената на цялата или част от услугата. Всяка авиокомпания и/или доставчик определя специфичните условия, при които това е възможно, както и документите, които следва да се представят, за да бъде уважено съответното искане за възстановяване. Аеромакс ООД не носи отговорност за решението на авиокомпанията и/или доставчикът на услугата, относно възстановяване на цялата или част от цената и не отговаря за вредите, които са или биха възникнали за Потребителя.
 2. В случай, че е възможно възстановяване на цялата или част от заплатената цена, същата се възстановява само по банков път в срок до 60 работни дни след възстановяване на съответната сума към Аеромакс ООД от авиокомпанията и/или доставчика на услугата и предоставяне от страна на Потребителя на валидни и пълни детайли на банкова сметка в писмена форма. При предоставяне на сметка във валута, различна от български лева, банковите такси остават за сметка на получателя.
 3. Таксата за издаване на билет, таксата за обслужване, както и комисионната за извършване на съответната услуга не подлежат на възстановяване, освен в случаите, когато анулирането на съответния самолетен билет или друга услуга се дължи единствено на виновното неизпълнение на задълженията на Аеромакс ООД по настоящите Общи условия и/или приложимото законодателство.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Потребителят се съгласява да предостави лични данни на Аеромакс ООД във връзка с извършване на услугите възложени от Потребителя. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на резервационната система на Аеромакс ООД.
 2. Потребителят се съгласява Аеромакс ООД да предоставя личните му данни на доставчика, от когото е закупена съответната услуга (авиокомпания, хотел, доставчик на коли под наем, застраховател).
 3. Потребителят се съгласява Аеромакс ООД да предоставя името и електронния адрес, който е посочил при извършване на резервацията, на трети лица, с които Аеромакс ООД може да има сключени споразумения за защита на личните данни на потребителите. Тези данни могат да бъдат използвани от трети лица едниствено с цел изпращане на търговска информация на посочените електронни адреси. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение на адрес: airtickets@myfly.bg
 4. При използване на интернет резервационната система и системата за търсене и закупуване на хотелски резервации, Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация и издаване на самолетен билет, хотелска резервация, застраховка или друга туристическа услуга. Въведената информация, съдържа собствено и фамилно име, пол, детайли на кредитна карта, адрес на електронна поща, дата на раждане и телефон за връзка. В случай, че потребителят желае Аеромакс ООД да извърши услугата онлайн чекинг е необходимо да предостави номер на документ за самоличност. Използвайки интернет резервационната система, уеб-страницата, системата за търсене и закупуване на хотелски резервации, Потребителят дава съгласие за обработване и предаване на неговите лични данни, както и данните на лицето/лицата, с което/които ще пътува, с цел резервиране и закупуване на самолетни билети или съответна туристическа услуга. Потребителят се съгласява, че Аеромакс ООД може да събира информация, относно (1) името на домейна на хоум сървъра, електронни адреси, типа на компютъра и типа на уеб браузъра на посетителите на сайта, (2) електронните адреси на посетителите, които комуникират с Аеромакс ООД или сайтът чрез електронен адрес, (3) информация, осигурена със знанието на потребителя в онлайн форуми, регистрационни форми и проучвания (включително име, адрес, електронен адрес и друга информация, нужна за профила на потребителя), и (4) съвкупна и специфична за потребителите информация, отнасяща се до броя на посещенията на сайта.
 5. Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите, и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите интернет резервационната система, системата за търсене и закупуване на хотелски резервации и уеб-сайта няма да може да се използват за извършване на резервации.
 6. Аеромакс ООД се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения, във връзка с извършената от Потребителя резервация.
 7. Данните могат да се обработват и съхраняват на хартиен и/или електронен носител. Аеромакс ООД като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. Аеромакс ООД използва технологии, които позволяват предпазване на цялата информация, която минава през уеб-страницата, като технологията Secure Sockets Layer (SSL). С цел използване на уеб страницата, Потребителите трябва да поддържат SSL-capable браузър, като например MS Internet Explorer 6.0 (или по-нова версия).
 8. Аеромакс ООД е длъжно да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато Аеромакс ООД е нормативно задължено да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато е дадено изрично съгласието си за разкриване на данните; случаите по т. 2 и 3 от настоящия раздел на Общите условия на Аеромакс ООД или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на Аеромакс ООД; в случай на преобразуване на Аеромакс ООД
 9. Аеромакс ООД не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
 10. Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от Аеромакс ООД, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на от Закона за защита на личните данни.
 11. От съображения за сигурност и с цел подобряване на обслужването, телефонните разговори, приемани от служителите в центъра за обслужване на клиенти на Аеромакс ООД могат да се записват. В случай, че не сте съгласни, моля прекъснете телефонния разговор.
 12. Аеромакс ООД може да информира Потребителите на уеб-сайта резервационната система за нови продукти, услуги, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании и др. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение на адрес: airtickets@myfly.bg
 13. Аеромакс ООД може да постави "бисквитки" (cookies) на устройствата на потребителите. Интернет бисквитките запазват информация относно индивидуалните Потребители, като например името на Потребителя, паролата му, името на акаунта му. Чрез тях Аеромакс ООД може да го разпознае и да използва информацията от неговия профил. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките, в случай че има такива.
 14. Потребителят е съгласен Аеромакс ООД да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

 1. Рекламации относно резервации, закупени билети и туристически услуги могат да се подават в писмена форма в срок от 14 дни от откриването на несъотвествието между закупената и договорената услуга. Рекламациите се подават от Потребителя направил резервация и/или ползвателя на услугите на Аеромакс ООД, или от техен представител с нотариално заверено пълномощно.
 2. Аеромакс ООД ще се запознае с исканията на Потребителя и ще излезе със становище в рамките на 10 работни дни от получаването на рекламацията.

IX. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 1. Потребителят се съгласява да обезщети Аеромакс ООД, неговите служители, управители, агенти и партньори срещу всички вреди, възникнали в резултат на нарушаването на настоящите Общи условия.
 2. В случай че Аеромакс ООД установи некоректно отношение от Потребителя, а именно, ако Потребителят е изпратил платежно нареждане с невярно, неистинско или подправено съдържание, и цялата дължима сума не е преведена по сметката на Аеромакс ООД, то той дължи на Аеромакс ООД неустойка в размер на дължимата сума. Аеромакс ООД ще уведоми незабавно компетентните органи за опита за измама.
 3. В случай, че потребителят след като е предоставил данни на кредитна или дебитна карта е спрял плащанията по нея и Аеромакс ООД и/или авиокомпанията не са получили дължимата сума, Потребителят дължи на Аеромакс ООД неустойка в размер на дължимата сума. Аеромакс ООД ще уведоми незабавно компетентните органи.
 4. Аеромакс ООД не носи отговорност за щети, в резултат на форсмажорни обстоятелства и/или обстоятелства извън контрола на Аеромакс ООД, като например отменен полет, стачки на работниците и служителите на превозвача и/или летището, фалит или банкрут на авиокомапния или друг доставчик на туристически услуги, от който Аеромакс ООД купува съответната услуга или продукт.
 5. Аеромакс ООД е само посредник между Потребителя и авиокомпанията, хотела, застрахователя или доставчика, с който урежда предоставянето на поръчаната от Потребителя услуга. Отговорността на Аеромакс ООД е само за вреди, възникнали от действията на Аеромакс ООД.
 6. Всякакви претенции за вреди, произтекли включително, но не само, от закупуването, ползването и/или неизползването на съответната туристическа услуга, следва да бъдат насочени съответно директно към авиокомпанията, застрахователят и/или доставчика на съответната Туристическа услуга.

X. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Правата на интелектуалната собственост върху инфопмацията, визуализацията, структурата на уеб-сайта, софтуерни продукти, документи и други материали, съдържащи се на тази уеб-страница, са на Аеромакс ООД. Потребителят няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, допълва, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, превежда, преотдава, лицензира каквато да е част от съдържанието на уеб-сайта www.myfly.bg.
 2. Потребителят не придобива права на интелектуална собственост и задълженията му остават и след като преустанови ползването на настоящата уеб страница и/или интернет резервационната система на Аеромакс ООД, и/или Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения ще се регулират от законовата и подзаконова уредба на Република България. Споровете ще бъдат разглеждани от компетентния съд.
 2. В случай, че някоя разпоредба от настоящите Общи условия бъде обявена от съдебен или друг компетентен орган за недействителна, останалите разпоредби запазват действието си.
 3. Аеромакс ООД си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да променя Общите условия, като промените влизат в сила от момента на публикуването им и имат действие за в бъдеще. По отношение на резервации, които са направени преди публикуването на Общите условия, се прилагат Общите условия, които са били действащи към момента на извършването на резервацията. Поради това Ви съветваме да запазите копие от Общите условия, които сте приели, т.к. отношенията между Вас и Аеромакс ООД ще се уреждат по тези Общи условия. Промяната на общите условия има действие за резервации извършени след влизането в сила на съответната версия на общите условия.

Версия: 25.04.2017